Zorg

E-health

Organisaties in de zorg staan voor grote uitdagingen. Er is een sterke druk op beschikbare budgetten, terwijl het aantal mensen dat geholpen dient te worden toeneemt. Efficiënte oplossingen zoals het stroomlijnen van richtlijnen en indicatiestellingen zijn hard nodig. Ook in de informatievoorziening richting patiënten is voordeel te behalen.

Met de Berkeley Publisher wordt uw organisatie in staat gesteld om specialistische kennis van medewerkers op interactieve wijze beschikbaar te stellen aan grote groepen collega’s en patiënten. Onze software biedt vele mogelijkheden op het gebied e-health voorzieningen.

De Publisher helpt u bij het omzetten van uw kennis in interactieve, online kennistools. Dit kunnen kennistools zijn waarin medische richtlijnen of diagnose-behandel combinaties ontsloten worden. U kunt ook uw patiënten helpen door middel van selfservice apps.

Selfservice applicaties

Met de Berkeley Publisher kunt u richtlijnen vertalen die door een patiënt stap voor stap zelf te volgen zijn. Dit kan leiden tot een eerste indicatie of het helpen bij de juiste informatievoorziening rond een bepaald ziektebeeld.

De ziekteverzuimapp van TriageExpert is een voorbeeld van een selfservice app. Bekijk de live demo.

Diagnose-behandel combinaties (DBC)

Complexe, specialistische kennis kan met behulp van beslisbomen op een duidelijke manier ontsloten worden. Experts kunnen hun kennis eenvoudig omzetten in beslisboom applicaties.

Deze applicaties, de DBC-modellen, kunnen zowel door experts als personeel doorlopen worden om tot een behandeling/advies op maat te komen.

DBC’s

Specialistische kennis kan worden vertaald naar interactieve applicaties. Het doorlopen van het model leidt tot specifieke diagnose-behandel combinaties.

Selfservice

Uw kennis kan snel ontsloten worden naar een grote doelgroep. Ook de informatievoorziening naar patiënten wordt verbeterd.

Vertalen richtlijnen

Complexe richtlijnen kunnen op een goede manier ontsloten worden in online applicaties.

Intakes

Vergroot uw efficiency door het aanbieden van online intakes.

Lees verder in ons eBook over de Zorg, leer Hoe het werkt of vraag een gratis proeflicentie aan.

Keer terug naar het overzicht.