Vergunningen

Home » Vergunningen

Vergunningen Informatie Systeem

Het Vergunningen Informatie Systeem ondersteunt gemeenten bij het verlenen van vergunningen op het gebied van de bijzondere wetten, zoals de drank- en horecawet. Ook toezicht & handhaving horen daarbij. Er zijn twee varianten beschikbaar.

1. Vergunningen Informatie Systeem

Het Vergunningen Informatie Systeem is een gespecialiseerd softwarepakket voor de afhandeling van Bijzondere Wetten en APV binnen de gemeente.

Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen bij ruim 40 gemeentes. Er zijn vele koppelingen en integraties ontwikkeld die ook voor uw gemeente beschikbaar zijn, zoals koppelingen met de Gemeentelijke Basis Administratie, Squit XO en Document Management Systemen. Lees verder over VIS.

2. Vergunningen Informatie Systeem binnen Squit XO van Roxit

Squit XO biedt uw organisatie de mogelijkheid om zaakgericht te werken. Gebaseerd op dezelfde inhoud als de stand-alone versie, biedt de binnen Squit XO aangeboden versie van het Vergunningen Informatie Systeem alle handvaten die gemeenten nodig heeft bij de bijzondere wetten.

Snelbalie Vergunningen

Snelbalie Vergunningen is een elektronisch hulpmiddel dat burgers en ondernemers maar ook medewerkers binnen de gemeente ondersteunt in de juiste afhandeling van de klantvraag van de burger of ondernemer.

Dienstverlening door gemeenten aan hun klanten wordt continu belangrijker en klanten willen steeds meer zaken online, 24 uur per dag kunnen regelen. Met Snelbalie Vergunningen hebben gemeenten een antwoord op die vraag.

 Snelbalie Vergunningen redeneert vanuit de vraag van de klant en geeft aan welke aspecten van belang zijn bij de activiteit van de klant, bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het uitvoeren van een bouwactiviteit.

 De gebruiker wordt met met vraag- en antwoorddialogen naar de juiste informatie en aanvraagformulieren rond vergunningverlening geleid. Het gaat hierbij om alle toestemmingen in de fysieke omgeving. Lees verder over de Snelbalie Vergunningen.