Voorbeelden

Home » Berkeley Publisher » Voorbeelden

Voorbeelden

U vindt hier enkele voorbeelden van eindproducten die gecreëerd zijn en onderhouden worden met de Berkeley Publisher. Al deze applicaties zijn dus opgebouwd uit beslisbomen. Daarin worden vragen gesteld aan de eindgebruikers, zijn regels opgesteld die richting geven aan de beslisboom en worden documenten op maat gegenereerd op basis van de input van de eindgebruikers. Dit zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.

Ziekteverzuimapp TriageExpert

In Nederland is er veel kennis over ziekteverzuim. TriageExpert bundelt deze kennis in online apps. In de volgende demo kunt u een inschatting maken van het WIA/WGA instroom risico.

Bekijk de ziekteverzuimapp online.

Kennistools WWZ Lexence

De Wet Werk en Zekerheid heeft grote veranderingen met zich mee gebracht voor de arbeidsrechtpraktijk. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Lexence een aantal tools ontwikkeld. Aan de hand van deze tools kunt u eenvoudig de transitievergoeding berekenen, controleren of u bij UWV of de kantonrechter moet zijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (ontslagchecktool), controleren of uw concurrentiebeding wwzproof is en controleren of een ontslag wegens disfunctioneren kansrijk is binnen de WWZ.

Bekijk de kennistools online.

Eco2Chem

De eco-efficiency van een chemisch product bepalen is lastig voor MKB bedrijven in de chemische sector. Er is een zeer groot aantal methoden beschikbaar, met allemaal hun eigen karakteristieken die alleen gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. Om MKB bedrijven te faciliteren de optimale methode te vinden voor hun producten en de randvoorwaarden die daar bij passen heeft Essenscia een selectietool ontwikkeld met de Berkeley Publisher.

Bekijk een demoversie van Eco2Chem-wijzer online.

Non Disclosure Agreement (NDA)

Voorbeeld van het opstellen van een Non Disclosure Agreement aan de hand van een beslisboom.

Bekijk een demoversie van een NDA online (engels).

Bekijk ook een meer geavanceerdere demoversie van een NDA, welke zich automatisch aanpast aan uw schermgrootte (engels).

Staatssteuntoets

De staatssteuntoets van de provincie Noord-Brabant is een digitaal hulpmiddel waarmee zowel overheden als ondernemers kunnen bepalen of ze zich houden aan de regels voor staatssteun bij het verlenen of het ontvangen van (economische) steun, zoals subsidie.

Bekijk de Staatssteuntoets online.

Vergunningenloket

Web-based applicatie waarmee vanuit een activiteit wordt gecontroleerd welke toestemmingen er nodig zijn. Zowel landelijke als lokale wet- en regelgeving met behulp van een eigen beleid; documentgeneratie op maat (PDF); lijst met mogelijke activiteiten en thesaurus; databasekoppelingen; samenloop van activiteiten kan geïmplementeerd worden.

Bekijk een demoversie van het Vergunningenloket online.

Algemene Voorwaarden

Voorheen windows-applicatie, nu met de Berkeley Publisher in korte tijd omgezet tot webbased applicatie waarmee algemene voorwaarden op maat kunnen worden gegenereerd.

Bekijk een demoversie van Algemene Voorwaarden online.

Online dwangsom bepalen Juris

Als je te lang moet wachten op een beslissing van de overheid op een aanvraag of bezwaarschrift, heb je recht op een schadevergoeding (dwangsom). Juris en Berkeley Bridge hebben een model ontwikkeld waarmee deze schadevergoeding gemakkelijk te effectueren is.

Op basis van gegeven antwoorden geeft het model aan of u recht heeft op een schadevergoeding en, zo ja, hoe hoog die is. Ook kunt u met een druk op de knop een brief met de juiste inhoud genereren welke direct opgestuurd kan worden naar de overheid.

Bekijk het model online.

RechtOp-Wijzer

Webbased applicatie waarmee voor elke persoonlijke situatie kan worden nagegaan of er recht is op een inkomensaanvulling en zo ja: hoe hoog die aanvulling dan kan zijn. Integratie in kennisbank; zowel lokaal als landelijk beleid meegenomen; maatwerk advies voor burgers.

Bekijk een demoversie van de RechtOp-Wijzer online.

Koopakte Online

De branchevereniging voor het notariaat – KNB – ontwikkelt themawebsites rond actuele onderwerpen die het notariaat betreffen. Met koopakteonline.nl wordt aan de hand van een quickscan een maatwerkkoopakte of -verkoopakte opgesteld plus een advies met aandachtspunten. Voor diepgaander advies wordt verwezen naar een notaris in de buurt.

Bekijk hier een demoversie van koopakteonline.nl

Bent u benieuwd wat de Berkeley Publisher voor uw organisatie kan betekenen?

Vraag een gratis proeflicentie aan of neem contact op voor een demonstratie:

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.