BESLISTOOLS

Het simpele antwoord op complexe vraagstukken
Je bent hier:

Wat zijn beslistools?

In de hedendaagse wereld, waarin vraagstukken steeds complexer worden en organisaties aanzienlijke risico’s lopen, is het nemen van de juiste beslissingen van groot belang. Digitale beslistools zijn heldere interactieve vragenlijsten die gebruikers helpen om de juiste beslissingen te nemen. Gebruikers krijgen aan de hand van het doorlopen van een logische vraagstructuur de benodigde antwoorden gepresenteerd. Dit zonder het te hoeven beantwoorden van irrelevante vragen en het zelf moeten achterhalen van de benodigde informatie.

Waar worden digitale beslistools voor gebruikt?

Digitale beslistools kunnen worden gebruikt in een breed scala van toepassingsgebieden. In de regel dienen ze ter ondersteuning van organisaties die zoeken naar een oplossing voor het vergroten van de kwaliteit van beslissingen en waarbij het benodigd is dat ook gebruikers zonder vakinhoudelijke kennis de mogelijkheid krijgen om op efficiënte wijze beslissingen te nemen.

Gebieden waarin digitale beslistools uitkomst bieden, zijn onder andere de juridische sector, overheidsinstellingen, financiële afdelingen, gezondheidszorg, human resources en project management. Typische voorbeelden van de wijze waarop digitale beslistools in deze gebieden ondersteuning bieden zijn:

  • Adviesinstrumenten
  • Risico analyses
  • Keuzeselecties
  • Berekeningen
  • Scoremodellen
  • Nalevingscontroles en compliance

Voordelen van digitale beslistools

Beslisbomen_efficientie

EFFICIËNT

Deskundige kennis kan worden geleverd aan klanten of collega’s die het niet hebben. Digitale beslistools maken het dus voor iedereen mogelijk om de juiste beslissingen te nemen en zijn 24/7 beschikbaar.

Beslistools_makkelijk gebouwd

MAKKELIJK GEBOUWD

Applicaties zijn dankzij de grafische weergave snel en eenvoudig gebouwd, zonder tussenkomst van een programmeur.

Beslistools_snel en zonder omwegen

SNEL EN ZONDER OMWEGEN

Gebruikers krijgen aan de hand van het doorlopen van een logische vraagstructuur de juiste antwoorden, zonder het beantwoorden van irrelevante vragen en het maken van onnodige omwegen.

Beslistools_actueel

ACTUEEL EN UP-TO-DATE

Door alle kennis gecentraliseerd te beheren, zijn eventuele wijzigingen snel doorgevoerd en weet u zeker dat beslissingen op basis van de juiste informatie worden genomen.

Beslistools_beslisbomen

BESLISBOMEN

Het basis concept is gebaseerd op het tekenen van gerichte beslisbomen. Een manier van werken waarvan is bewezen dat dit het beste aansluit bij de denkwijze van inhoudsdeskundigen.

Beslisbomen_objectiviteit

OBJECTIEF EN UNIFORM

Digitale beslistools garanderen objectiviteit en uniformiteit, omdat de beslistool altijd dezelfde logica toepast.

Hoe kunnen we helpen?

Wilt u de kwaliteit van beslissingen binnen uw organisatie verhogen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.