BUSINESS RULES MANAGEMENT

Uw regels op de juiste manier toegepast
Je bent hier:

Wat is Business Rules Management?

Iedere organisatie heeft te maken met regels. Dit kunnen bijvoorbeeld regels zijn die beschrijven hoe een organisatie werkt (processen) of bepalen welke beslissingen er genomen moeten worden (besluiten). Naast deze regels zijn er ook nog regels in de vorm van wet- en regelgeving, waar organisaties aan moeten voldoen. Business Rules Management is het proces waarin alle deze regels worden gedefinieerd en beheerd, zodat deze in het vervolg geautomatiseerd en herhaaldelijk kunnen worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van programmatuur die kennisexperts in staat stelt om de regels zelfstandig in modellen te visualiseren en toepasbaar te kunnen maken, zonder de hulp van IT of programmeurs.

Waar wordt Business Rules Management voor gebruikt?

Business Rules Management is het perfecte instrument voor organisaties die hun beslissingsprocessen en activiteiten willen stroomlijnen. Omdat Business Rules Management zich uitstekend leent voor het vertalen van regels in logische acties en beslissingen, is er dan ook sprake van een bijzonder brede inzetbaarheid. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld zijn claimbehandeling optimaliseren door uitkeringsbesluiten te automatiseren, terwijl een bank zich kan behoeden voor fikse boetes door compliance richtlijnen te vertalen naar logische beslistools. Toepassingsgebieden waar de inzet van Business Rules Management uitkomst biedt, zijn onder andere:

  • Kredietbeslissingen
  • Claimbehandelingen
  • Risicoanalyses
  • Projectmanagement
  • Personeelsbeleid
  • Compliance
  • Productieprocessen
  • Et cetera…

Voordelen van Business Rules Management

Beslistools_objectief en uniform

UNIFORMITEIT

De herhaaldelijk toegepaste logica garandeert uniformiteit in werkwijzen, processen en beslissingen.

Business Rules Management_transparantie

TRANSPARANTIE

U verkrijgt inzicht in de regels binnen uw organisaties en de logica op basis waarvan beslissingen worden genomen.

Beslistools_actueel

MAKKELIJK ONDERHOUDEN

Dankzij het gecentraliseerde beheer van uw regels, zijn eventuele aanpassingen snel en simpel doorgevoerd.

Juridische sector_kennissystemen

KENNISBORGING

Bedrijfsregels, strategieën en procedures worden centraal vastgelegd, zodat kennis van eventueel vertrekkende medewerkers is geborgd.

BRM_overzichtelijk

OVERZICHTELIJK

Beslissingsprocessen zijn niet meer verstopt in losse documentatie of verborgen in code, maar worden grafisch weergegeven.

Documentautomatisering_efficient

EFFICIËNT

Door uw regels toepasbaar te maken, kunnen personen met minder inhoudelijke kennis in het vervolg óók de juiste beslissingen nemen.

Hoe kunnen we helpen?

Wilt u de kwaliteit van beslissingen binnen uw organisatie verhogen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.