Kennistools in de juridische dienstverlening

Juridische dienstverlening sterk in beweging De juridische dienstverlening is sterk in beweging. Organisaties experimenteren met nieuwe businessmodellen, zoals fixed fees en in toenemende mate profilering van kennis door contentdeling. Regelmatig gebeurt dat door juristen die artikelen schrijven of bloggen. Het is een prachtige manier van kennisdelen als het gaat om het delen van opinies. Vanuit…

Praktische toepassingen beslisbomen

In de wetenschap worden beslisbomen gebruikt voor onder andere voorspellende analyse, machine learning en classificatie. Er zijn ook meer praktische beslisbomen, bijvoorbeeld voor het bepalen van welke kleding je weg moet doen. Deze toepassingen zullen geen breed publiek aanspreken, maar geven wel het brede spectrum aan waarin het concept ingezet kan worden. De toepassingen worden louter begrenst door de creativiteit van…

Trainen, simuleren en ondersteunen met beslisbomen

In eerdere blogs hebben we aangetoond op welke vlakken beslisbomen organisaties kunnen ondersteunen en verbeteren. Een belangrijk onderdeel van iedere organisatie is natuurlijk het personeel. Iedere dag worden mensen intern opgeleid met bedrijfsspecifieke kennis om een bepaalde functie uit te kunnen voeren. Deze trainingen zijn arbeidsintensief voor zowel trainer als student. Interactieve beslisboomsoftware ondersteunt dit…