Demonstraties

Een selectie van voorbeelden uit de praktijk

Je bent hier:

Regelhulpen van de Rijksoverheid

Als een wet wijzigt, nieuw is of complex is kan een Regelhulp een handig hulpmiddel zijn. Een Regelhulp geeft ondernemers inzicht in plichten voortkomend uit wet- en regelgeving en is bedoeld als instrument om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Enkele van deze Regelhulpen betreffen:

Risicobeoordeling van nieuwe cliënten

Maak de risico’s bij het aannemen van een nieuwe cliënt inzichtelijk.

Wetchecker Energiebesparing

Energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Regelhulp Vastgoed Transformatie

Haalbaarheid van transformatie van een (leegstaand) gebouw.

Kostencalculator IE

Check wat het kost om een octrooi aan te vragen.

Enkele Live Expert Systemen van onze klanten

De Security Check Procesautomatisering geeft bedrijven die gebruik maken van ICS of OT-apparaten inzicht in de veiligheid van hun procesautomatisering. Zijn de gevolgen zeer ernstig voor bijvoorbeeld de gezondheid, dan word je geacht meer maatregelen te treffen. Vallen de gevolgen mee, dan ligt de lat lager. De zelfscan start met deze inventarisatie.

De Wet Werk en Zekerheid heeft grote veranderingen met zich mee gebracht voor de arbeidsrechtpraktijk. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Lexence een aantal tools ontwikkeld. Bereken bijvoorbeeld eenvouding transitievergoedingen of controleer uw concurrentiebeding.

De gemeente Valkenswaard maakt gebruik van de Snelbalie. Deze tool is ontwikkeld voor bewoners die een afspraak willen maken, een vergunningencheck willen doen of een vergunning willen aanvragen.

Overige demonstraties

Demo oplossing:

Omschrijving:

Intellectueel eigendom

Bepaal intellectueel eigendomsfraude.

Geheimhoudingsovereenkomst

Maak geheimhoudingsovereenkomsten door middel van documentautomatisering.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Inburgeringscheck

Met deze module kunt u controleren of iemand een nationaliteitsverplichting heeft.

Dwangsom

Genereer een staatssteunrapport en leidraad voor uitgavenbeslissingen.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Re-integratie check

Deze tool formuleert een advies om mogelijke instroomrisico’s te verminderen.

Steunkousen

Presenteer het juiste hulpmiddel voor het aantrekken van uw therapeutische elastische arm- of beenkousen.

Vruchtbaarheidscheck

Maak een afspraak, vraag de uitkomst van een medisch onderzoek of vraag een medisch onderzoek aan.

Preoperatief

Maak online een afspraak.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Bereken dwangsom

Beslist de openbare organisatie te laat over uw aanvraag of bezwaar? Bereken vervolgens of u recht heeft op een dwangsom.

Fiscaal berekeningsmodel

Gebruik deze fiscale calculator om het bedrag van de verschuldigde belastingteruggave voor inwoners van Nederland in te schatten. Het kan ook worden gebruikt om de totale belasting in te schatten op basis van inkomens en andere voorwaarden.

Bedrijfsauto

Controleer of iemand recht heeft op een bedrijfswagen en welke kosten eraan verbonden zijn.

WWFT

Controle op witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Pensioen

Dit rekenmodel berekende de hoogte van de pensioenpremies.

Demo oplossing:

Omschrijving: 

Vaststellingsovereenkomst

Met dit demomodel kunt u een beëindiging van het dienstverband opstellen.

Vakantiedagen

Bereken op hoeveel vakantiedagen een medewerker recht heeft per jaar.

Werkgelegenheidsregeling

Beëindiging van een arbeidscontract.

Demo overzicht

Bekijk verschillende applicaties gemaakt met de Berkeley Publisher.