DEMONSTRATIES

Een selectie van voorbeelden uit de praktijk

Je bent hier:

Welkom op de demonstratiepagina van de Berkeley Publisher. Deze pagina is bedoeld om u een aantal voorbeelden uit de praktijk te presenteren. Dit is overigens slechts een beperkte selectie; mocht de toepassing die u voor ogen heeft niet in het overzicht voorkomen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te bestuderen.

Regelhulpen van de Rijksoverheid

Als een wet wijzigt, nieuw is of complex is kan een Regelhulp een handig hulpmiddel zijn. Een Regelhulp geeft ondernemers inzicht in plichten voortkomend uit wet- en regelgeving en is bedoeld als instrument om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Regelhulp Drones

Check welke vergunningen u nodig hebt om met een drone te vliegen.

Wetchecker energiebesparing

Energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Regelhulp VastgoedTransformatie

Haalbaarheid van transformatie van een (leegstaand) gebouw.

Kostencalculator Intellectueel Eigendom

Check wat het kost om een octrooi aan te vragen.

Live Expert Systemen van onze klanten

Voorkom veelvoorkomende valkuilen bij het kopen of verkopen van uw huis met deze tool die ontwikkeld is door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Cadwalader, Wickersham & Taft LLP heeft een tool ontwikkeld waarmee getest kan worden of een potentiële koper van obligaties een geaccrediteerde belegger is.

Met behulp van deze tool, gerealiseerd door Poelmann van den Broek, krijgt u een indruk hoe u een huurprijsaanpassing van vastgoed kunt realiseren en of dit in uw situatie kans van slagen heeft.

De Wet Werk en Zekerheid heeft grote veranderingen met zich mee gebracht voor de arbeidsrechtpraktijk. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Lexence een aantal tools ontwikkeld. Bereken bijvoorbeeld eenvouding transitievergoedingen of controleer uw concurrentiebeding.

De gemeente Valkenswaard maakt gebruik van de Snelbalie. Deze tool is ontwikkeld voor bewoners die een afspraak willen maken, een vergunningencheck willen doen of een vergunning willen aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de Snelbalie.

Overige demonstraties

Demo oplossing:

Omschrijving:

Intellectueel eigendom

Bepaal intellectueel eigendomsfraude.

Geheimhoudingsovereenkomst

Maak geheimhoudingsovereenkomsten door middel van documentautomatisering.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Inburgeringscheck

Met deze module kunt u controleren of iemand een nationaliteitsverplichting heeft.

Dwangsom

Genereer een staatssteunrapport en leidraad voor uitgavenbeslissingen.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Re-integratie check

Deze tool formuleert een advies om mogelijke instroomrisico’s te verminderen.

Steunkousen

Presenteer het juiste hulpmiddel voor het aantrekken van uw therapeutische elastische arm- of beenkousen.

Vruchtbaarheidscheck

Maak een afspraak, vraag de uitkomst van een medisch onderzoek of vraag een medisch onderzoek aan.

Preoperatief

Maak online een afspraak.

Demo oplossing:

Omschrijving:

Bereken dwangsom

Beslist de openbare organisatie te laat over uw aanvraag of bezwaar? Bereken vervolgens of u recht heeft op een dwangsom.

Fiscaal berekeningsmodel

Gebruik deze fiscale calculator om het bedrag van de verschuldigde belastingteruggave voor inwoners van Nederland in te schatten. Het kan ook worden gebruikt om de totale belasting in te schatten op basis van inkomens en andere voorwaarden.

Bedrijfsauto

Controleer of iemand recht heeft op een bedrijfswagen en welke kosten eraan verbonden zijn.

WWFT

Controle op witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Pensioen

Dit rekenmodel berekende de hoogte van de pensioenpremies.

GAP-analyse

Een GAP-analyse is een methode om de verschillen in prestaties tussen bedrijfsinformatiesystemen of softwaretoepassingen te beoordelen om te bepalen of aan bedrijfsvereisten wordt voldaan.

Binnenkort beschikbaar

Demo oplossing:

Omschrijving: 

Vaststellingsovereenkomst

Met dit demomodel kunt u een beëindiging van het dienstverband opstellen.

Vakantiedagen

Bereken op hoeveel vakantiedagen een medewerker recht heeft per jaar.

Werkgelegenheidsregeling

Beëindiging van een arbeidscontract.

Demo overzicht

Bekijk de verschillende applicaties gemaakt met de Berkeley Publisher.