EXPERTSYSTEMEN

Centraliseer kennis en maak deze toepasbaar.
Je bent hier:

Wat zijn expertsystemen?

In veel organisaties is specialistische kennis vaak versnipperd aanwezig of ‘verborgen’ in de hoofden van werknemers, waardoor organisaties niet optimaal profiteren van de beschikbare kennis. Dankzij expertsystemen behoort dit tot het verleden. Door gebruik te maken van expertsystemen worden organisaties namelijk in staat gesteld om specialistische kennis te centraliseren en voor een grote groep praktisch toepasbaar te maken.

Expertsystemen zijn applicaties die gebruikers helpen bij het maken van beslissingen of ondersteunen door het geven van kundig advies. In de praktijk wordt een expertsysteem vaak gepresenteerd in de vorm van een applicatie waarin de eindgebruiker in staat wordt gesteld om simpele vragen te beantwoorden en eventueel aanvullende gegevens in te voeren. Op de achtergrond wordt de eindgebruiker vervolgens op basis van diens input middels een beslisboom naar de juiste uitkomst geleid. In het vervolg kunnen collega’s (met minder inhoudelijke kennis) dus ook profiteren van de kennis in uw organisatie en de juiste beslissingen nemen.

Vanzelfsprekend zijn het in de regel experts met domeinkennis die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en beheer van expertsystemen. Zij zijn tenslotte als geen ander in staat om te bepalen welke kennis benodigd is en welke criteria in acht moeten worden genomen om tot de juiste uitkomsten te komen. Daarom wordt er ook regelmatig gerefereerd naar kennissystemen als er gesproken wordt over expertsystemen.

Waar worden expertsystemen voor ingezet?

Expertsystemen zijn er in vele soorten en maten. De gemene deler is dat expertsystemen voornamelijk worden gebruikt in organisaties waar bepaalde specialistische kennis slechts bij een beperkt aantal personen aanwezig is. Dit kunnen overheidsorganisaties en juridische dienstverleners zijn, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen en reguliere bedrijven.

Door gebruik te maken van expertsystemen kan het kennisgebruik binnen deze organisaties aanzienlijk worden verbreed en wordt er ondersteuning geboden bij het realiseren van diverse doelstellingen. Organisaties gebruiken expertsystemen bijvoorbeeld om kosten te verlagen, efficiëntie te verhogen, services te verbeteren en om te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Typische applicaties waar expertsystemen aan ten grondslag liggen, zijn onder andere:

  • Rekenmodules
  • Regelhulpen
  • Compliance checks
  • Adviestools
  • Risicoanalyses
  • Documentgeneratoren

Voordelen van expertsystemen

Beslisbomen_efficientie

EFFICIËNT

Door de kennis in uw organisatie breed beschikbaar en praktisch toepasbaar te maken, kunnen personen met minder inhoudelijke kennis in het vervolg hier ook gebruik van maken.

Beslisbomen_objectiviteit

UNIFORMITEIT

De herhaaldelijk toegepaste logica garandeert uniformiteit in werkwijzen, processen en beslissingen. Uitkomsten zijn niet meer onderhevig aan persoonlijke interpretaties en/of ervaringen.

Juridische sector_kennissystemen

KENNISBORGING

Kennis wordt centraal vastgelegd, zodat bij het eventuele vertrek van medewerkers diens specialistische kennis (en ervaring) beschikbaar blijft voor de organisatie.

Beslistools_actueel

MAKKELIJK ONDERHOUDEN

Dankzij het gecentraliseerde beheer, zijn eventuele aanpassingen snel en simpel doorgevoerd.

Expertsystemen_snel-en-zonder-omwegen

SNEL EN ZONDER OMWEGEN

Gebruikers krijgen de juiste antwoorden, zonder het te hoeven beantwoorden van irrelevante vragen.

Expertsystemen_makkelijk gebouwd

MAKKELIJK GEBOUWD

Applicaties kunnen door kennisexperts worden gebouwd, zonder tussenkomst van programmeurs.

Bouw uw eigen expertsysteem met de Berkeley Publisher

Hoe kunnen we helpen?

Wilt u optimaal profiteren van de beschikbare kennis in uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.