Toepasbare Regel diensten

Bouwen op een sterke fundering
Je bent hier:

Minimale criteria inwerkingtreding Omgevingswet

De Programmaraad van Aan de slag met de Omgevingswet heeft op 16 juni 2019 een set aan minimale eisen bij inwerkintreding van de Omgevingswet vastgesteld waar alle overheidsorganisaties aan dienen te voldoen. Op het gebied van Toepasbare Regels betekent dit dat de minimale implementatie inhoudt dat initiatiefnemers via het Digitaal Stelsel Omgevingswet Indieningsvereisten kunnen inrichten en uiteindelijk publiceren.

Aanvullend hierop gelden voor gemeenten nadere afspraken die vanuit de VNG zijn afgesproken. Zo geldt er de verplichting om Vergunningchecks op te stellen voor activiteiten die via het huidige Omgevingsloket worden geboden. Hiermee wil de VNG bereiken dat er minimaal voldaan wordt aan het huidige niveau van dienstverlening.

Wat kan Berkeley Bridge voor u betekenen?

Berkeley Bridge ondersteunt organisaties al meer dan 15 jaar op het gebied van kennissystemen en zij kan veel meer voor u betekenen naast het leveren van haar Berkeley Modeler Toepasbare Regel software.

In de vele gesprekken die wij voeren met onze klanten zien wij dat er een grote druk ligt binnen de organisatie om alle noodzakelijke stappen te zetten voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het maken van Toepasbare Regels nieuw is, merken wij dat sommige organisaties niet altijd de juiste kennis in huis hebben of over onvoldoende capaciteit beschikken om de Toepasbare Regels te realiseren.

Berkeley Bridge kan u op verschillende manieren ondersteunen in het uitwerken van toepasbare regels.

Basisondersteuning

Standaard

Klanten van Berkeley Bridge genieten een basisondersteuning in de vorm van:

  • Vrijblijvende periodieke online webinars/trainingen
  • Hackathons Toepasbare Regels in samenwerking met het hoger onderwijs
  • Een besloten Forumomgeving voor gebruikers van de Berkeley Modeler voor vragen en kennisdeling

Geheel fundamenteel

Intensieve ondersteuning

Voor klanten die zelf actief aan de slag willen gaan met het DSO en de bijbehorende Toepasbare Regels, biedt Berkeley Bridge intensieve workshopsessies. Middels deze sessies verkrijgen gemeenten:

  • Volledige en actieve begeleiding bij het opstellen, beheren en publiceren van de topactiviteiten
  • Zekerheid dat alle benodigde kennis in huis is om zelfstandig in de toekomst Toepasbare Regels op te stellen en te beheren

Toepasbaar Geregeld

Volledige ontzorging

Het fenomeen van Toepasbare Regels is niet nieuw, maar wellicht beschikt uw gemeente momenteel niet over de benodigde kennis, ervaring en/of mankracht om deze uitdaging aan te vliegen. Geen probleem! Ook in dit geval kan Berkeley Bridge uw gemeente ondersteuning in de vorm van volledige ontzorging. Wij bieden u daarom:

  • Het opstellen van alle Toepasbare Regels met betrekking tot uw topactiviteiten
  • Mogelijkheden tot redirigeren van opbouw en bewoordingen van de Toepasbare Regels
  • Een zorgeloze aftrap van de Omgevingswet waarbij uw gemeente voldoet aan alle minimale vereisten van Toepasbare Regels

Vragen? Wij staan voor u klaar!