Overheid

Verhoog efficiëntie door verbeterde service
Je bent hier:

De juiste afhandeling van vragen

Dienstverlening door overheidsinstellingen wordt continu belangrijker en burgers en ondernemers willen steeds meer zaken online, 24 uur per dag kunnen regelen. Om er zeker van te zijn dat vragen op correcte wijze worden beantwoord en om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen, maken steeds meer overheidsinstellingen gebruik van innovatieve digitale oplossingen.

De oplossingen van Berkeley Bridge worden dagelijks gebruikt ter ondersteuning van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en het inzicht geven in plichten voortkomend uit wet- en regelgeving. Deze ondersteuning komt in de vorm van digitale hulpmiddelen, waarmee klanten hun zaken waar en wanneer ze maar willen zelfstandig kunnen regelen.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld iemand die zojuist een stuk grond heeft gekocht waarop hij of zij van plan is verder te gaan bouwen. Maar is dat toegestaan? En onder welke voorwaarden? Een interactieve vragenlijst op de website van de lokale overheid kan deze persoon helpen zijn antwoorden te krijgen. Zonder de noodzaak om pagina’s met wetteksten te lezen en te begrijpen, kan hij middels een heldere vraagstructuur onmiddellijk uitsluitsel krijgen.

Hoe kan de Berkeley Publisher uw zakelijke uitdagingen ondersteunen?

Vergunningentools

Leid uw klant met vraag- en antwoorddialogen naar de juiste informatie en aanvraagformulieren rond vergunningaanvragen. Een vergunningentool is een elektronisch hulpmiddel dat burgers en ondernemers, maar ook medewerkers binnen de gemeente, ondersteunt in de juiste en complete afhandeling van een vergunningaanvraag. Lees meer..

Regelhulpen

Wetgeving verandert regelmatig en is voor ondernemers of burgers vaak te complex om direct inzicht te geven in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Verminder de regeldruk aanzienlijk en faciliteer betere naleving middels online regelhulpen, waarmee ondernemers en burgers kunnen achterhalen wat de regels exact zijn en wat zij moeten doen om hier daadwerkelijk aan te voldoen. Bekijk Regelhulpen overzicht..

Bewezen oplossingen

Berkeley Bridge heeft reeds vele overheidsinstellingen mogen ondersteunen bij het verhogen van de efficiëntie en het verbeteren van de geboden service. Naast de centrale overheid, maken namelijk ook tal van gemeenten gebruik van onze software oplossingen.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?