Partners

Stimuleer optimale kennisdeling
Je bent hier:

Implementatiepartners

Dankzij de inzet van de oplossingen van Berkeley Bridge komt u tot nieuwe proposities voor uw klanten en voldoet u aan de vraag van klanten die op zoek zijn kennismanagement software. Door het toenemend aantal kennisintensieve organisaties is er namelijk een stijgende behoefte aan software die invulling kan geven aan de kennisdeling die organisaties voor ogen hebben. Berkeley Bridge biedt innovatieve software die makkelijk implementeerbaar is en eenvoudig te configureren is aan de wensen van de klant. Daarnaast brengen wij u graag in contact met betrouwbare implementatiepartners die direct aan de slag kunnen met uw kennismanagement uitdagingen!

Regel-Service is specialist op het gebied van regelbeheer.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Regel-Service een landelijke dienstverlening opgezet voor het maken en beheren van Toepasbare Regels. Er wordt gewerkt met een Regel-Bibliotheek waarin alle beschikbare toepasbare regels zijn opgeslagen in samenhang met de juridische regels. De inhoud van deze bibliotheek is beschikbaar voor hergebruik en dit garandeert kwaliteit en een efficiënt proces voor het op maat maken van lokale regels. Regel-Service maakt hiervoor gebruik van de Berkeley Modeler.

Meer informatie

Kennispartners

Veel organisaties hebben in het proces van kennisdeling behoefte aan ondersteuning van een kennismanagement specialist. Berkeley Bridge brengt u graag in contact met specialisten die u van gedegen advies kunnen voorzien indien er vraagstukken op het gebied van kennismanagement spelen. Anderzijds biedt Berkeley Bridge gebruiksvriendelijke tooling die fungeert als brug tussen kennis en techniek. Onze software stelt specialisten in staat om het advies succesvol te vertalen naar kennissystemen en kan als verlengstuk van de expertise gelden.

Samen succesvoller

Berkeley Bridge gelooft dat door samenwerking wij beter in staat zijn om klanten van duurzame totaaloplossingen te voorzien. Wij omarmen namelijk de visie dat een samenwerking met complementaire partners ten grondslag ligt aan correct werkende kennissystemen. Waar Berkeley Bridge klanten adviseert op het gebied van kennissystemen, liggen de kernkwaliteiten van andere organisaties bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de beschikbare kennis in de organisatie van klanten, of de implementatie van softwareoplossingen. Door deze verschillende expertises samen te brengen zijn alle betrokkenen beter in staat om invulling te geven aan de klantbehoefte en de beoogde doelstellingen te realiseren.

Elke stap telt

Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar oplossingen die optimale kennisdeling stimuleren. Zij doen dit onder andere om efficiënter te werken, bedrijfsprocessen te optimaliseren, risico’s te minimaliseren en klanten beter van dienst te zijn. Veel organisaties hebben reeds serieuze stappen gezet in de totstandkoming van kennissystemen en hebben hiermee goede resultaten bereikt.

Berkeley Bridge ondersteunt organisaties door hen te adviseren op het gebied van kennissystemen en de begeleiding van de implementatie hiervan. Wij leveren oplossingen voor het ontwerpen, beheren én toegankelijk maken van kennis, zodat de beschikbare kennis daadwerkelijk gedeeld kan worden.

Wij beseffen echter dat in het proces van kennisdeling de realisatie van een kennissysteem slechts één van de doorslaggevende factoren voor succes is. De kenniswaardeketen waar wij deel van uitmaken bestaat tenslotte uit meer stappen, die ieder op hun eigen manier waarde toevoegen.

Interesse?

Benieuwd naar wat een partnership met Berkeley Bridge exact voor uw organisatie kan betekenen? En deelt u onze visie dat we samen succesvoller kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag nader kennis met uw en wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden en de verschillende vormen van een partnership.