Partners

Home » Partners

Hier vindt u een overzicht van bedrijven waarmee Berkeley Bridge een partnership heeft:

logo_HighQ

HighQ

HighQ is aanbieder van een digitaal platform waar op een veilige manier gevoelige informatie kan worden gedeeld met gebruikers. Door middel van het creëren van ‘data rooms’, kun u zelf bepalen met wie u wat voor informatie deelt.

Het is mogelijk om de Berkeley Publisher te integreren in dit platform. Hiermee kunt u op één plek modellen aanbieden en gegevens van deze modellen opslaan. Door middel van Single Sign On (SSO) heeft u zo al uw belangrijke informatie op één platform, toegankelijk voor u en uw klant, wanneer u wilt.

logo_Documentaal_trans

Documentaal

Documentaal biedt oplossingen aan die het gemakkelijk maken een bepaalde huisstijl te hanteren. Door middel van het integreren van de Contractentool in het Documentaal platform dStyle, worden de gecreëerde documenten gemakkelijk en snel in uw huisstijl gecreëerd.  De modellen die met de Contractentool gemaakt worden, kunnen opgestart worden vanuit dStyle. Modellen die met Contractentool ontwikkeld worden zijn veelal complexe contracten, terwijl modellen in dStyle eenvoudiger zijn. Het voordeel voor de gebruiker is dat alle documenten vanuit dezelfde omgeving opgestart kunnen worden.
logo webserivces.nl

Webservices.nl

Webservices.nl is marktleider op het gebied van online verrijking en validatie van data. Met de diensten die zij aanbiedt wordt informatie in o.a. ERP, CRM, webshop en/of website online getoetst en verbeterd door controle met officiële databases. Zo kan informatie over bijvoorbeeld adressen, bedrijven, voertuigen, vastgoed, geografische coördinaten en kredietwaardigheid van consumenten en bedrijven direct worden aangepast.

Hiertoe heeft Webservices.nl koppelingen met o.a. het Handelsregister, BAG, AddressDoctor, Dun & Bradstreet, Graydon, Creditsafe, Focum, het Kadaster, RDW, VWE, NBWO en Nokia/here. Al deze diensten dragen ertoe bij dat data beter in orde zijn in de verschillende online oplossingen van haar eindgebruikers.

Logo_Pharosius

Pharosius

De Berkeley Publisher wordt regelmatig gebruikt om wetten en regelgeving om te zetten in beslismodellen. Het is uiteraard van het grootste belang dat deze modellen eenvoudig kunnen worden aangepast als de wet-of regelgeving verandert. Pharosius staat bedrijven en organisaties bij in het opzetten van een model in de opstartfase van een project. Samen met Berkeley Bridge stelt Pharosius algemene richtlijnen op voor het ontwerpen van beslismodellen.
logo_CPI

Centrum voor Publieke Innovatie (CPI)

Het Centrum voor Publieke Innovatie (CPI) heeft, samen met het publieke domein, als doel de dienstverlening aan de Nederlandse burger beter te maken.

Zo ondersteunt het CPI, onder andere, regelhulpen. Regelhulpen ontsluiten wet- en regelgeving door middel van vraag- en antwoorddialogen die leiden tot een conclusie. De Berkeley Publisher is bij uitstek geschikt voor het opzetten en onderhouden van regelhulpen.

Logo_Decision_Management_Solutions

Decision Management Solutions

Decision Management Solutions is gespecialiseerd in het bouwen van beslissingsgeoriënteerde systemen en processen met behulp van het gebruik van beslissingsmanagement, businesslogica en geavanceerde analytische technologie.

DecisionsFirst Modeler, een beslissingssoftware ontwikkeld in een samenwerking tussen DMS en Berkeley Bridge is een hoeksteen waarop een nieuwe generatie systemen op ontwikkeld kan worden.
Berkeley Bridge en DMS leveren gezamenlijke customer support in Noord-Amerika bij de implementatie van de Berkeley Publisher.

logo_totti_finance

Totti Finance

Totti finance is een consultancy bureau gespecialiseerd in de financiële industrie. Totti finance gebruikt de Berkeley Publisher om oplossingen te maken voor haar klanten waarbij het gaat om kennisintensieve vraagstukken.

Ook voor het automatiseren van acceptatie processen (product en klant), “gestuurde” confrontaties tussen “Ist”  en “soll”  voor bijvoorbeeld wet- en regelgeving en het ondersteunen van compliance monitoring / audit processen, gebruikt Totti Finance de Berkeley Publisher.

entrador

Entrador Consultancy Group

Entrador is een consultancy bureau dat een brug slaat tussen business en IT met behulp van verschillende methoden. Tevens zijn zij een implementatiepartner van Berkeley Bridge.

De consultants van Entrador hebben ruime ervaring met het analyseren van kennisintensieve processen en maken gebruik van de Berkeley Publisher voor de modellering van kennis in beslisbomen. Dit gebeurt op een intuïtieve en efficiënte manier waarbij er altijd een oplossing op maat te vinden is.

logo-respond

Respond! – Regie op uw Proces

De Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender is een ICT oplossing van Respond BV. DigiMak ondersteunt gemeenten en de veiligheidsregio’s in het evenementen vergunningverleningtraject. Aan de hand van een risicoscan gebaseerd op de richtlijnen van de Handreiking Evenementveiligheid, en door een totaaloverzicht te creëren van komende evenementen krijgen de gemeenten direct een actueel overzicht. Zo weten zij precies wat er zich binnen hun eigen en binnen de buurtgemeenten afspeelt. Daarnaast zien de hulpdiensten in een oogopslag voor welke aankomende evenementen zij advies op het gebied van veiligheid dienen te geven.

De samenwerking tussen DigiMak van Respond en de Snelbalie Vergunningen van Berkeley Bridge verkomt dubbel werkt en verkleint de kans op fouten in het evenementen vergunningverleningtraject.

Business Rules Platform Nederland (BRPN)

Business Rules Platform Nederland (BRPN) is een vereniging met als doel de bekendheid met business rules in de Nederlandse markt te bevorderen, door objectieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen gebruikers, leveranciers en wetenschap te bewerkstelligen.

Naast het werk dat Berkeley Bridge zelf verricht op het gebied van kennisverwerking in software, vinden wij het belangrijk om tevens ook het Business Rules Platform Nederland een ‘boost’ te geven en te helpen in het behalen van hun doelstellingen; daarom is Berkeley Bridge sponsor van het BRPN.