REGELBEHEER DSO

Je bent hier:

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat veel regels gedecentraliseerd worden naar gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt dus veel meer lokale regelgeving dan nu het geval is.

Het Omgevingsloket Online waarin de regels voor het checken en aanvragen van WABO vergunningen centraal geregeld is, wordt vervangen door een centrale voorziening, ook wel het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) genoemd. In het DSO worden de lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen vastgelegd.

De lokale regels worden ook wel Toepasbare Regels genoemd. DSO vereist dat de toepasbare regels in een specifiek technisch formaat opgeslagen worden, STTR (Standaard Toepasbare Regels) genaamd. Het STTR is gebaseerd op de internationale standaard DMN (Decision Model Notation).

RegelbeheerDSO

De impact van het DSO


De impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het DSO is groot. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten decentrale regels vaststellen. Die regels moeten vertaald worden in toepasbare regels in de vorm van vragenbomen. En de toepasbare regels moeten vertaald worden in het juiste technische formaat om ingelezen te worden in het DSO. De vertaalslag van lokale regels naar vragenbomen in het juiste formaat is een activiteit die nieuw en arbeidsintensief is. Berkeley Bridge helpt organisaties om de vertaalslag zo efficient mogelijk te laten verlopen.

Berkeley Modeler

Berkeley Bridge ondersteunt organisaties met het vertalen naar toepasbare regels middels de Berkeley Modeler. Dit een toepassing waarmee op efficiënte wijze juridische regels omgezet kunnen worden naar een vragenboom. Om te beoordelen of een vragenboom goed in elkaar zit, is het mogelijk om een preview te bekijken zoals de vragenboom er uit zou zien binnen het DSO. Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren in de vragenboom, net zo lang tot de vragenboom volgens alle betrokkenen op een goede wijze weergegeven wordt. Daarnaast zorgt de Berkeley Modeler er voor dat het bestand geëxporteerd kan worden als STTR bestand en daarmee aansluit bij eisen van de DSO.

Hoe kunnen we helpen?

Is het voor uw organisatie ook van belang goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op voor meer informatie, of vraag een online demonstratie aan.