Regelhulp

Home » Regelhulp

Wet- en regelgeving in Regelhulpen

De Nederlandse overheid wil wet- en regelgeving op een begrijpelijke manier ontsluiten voor burgers en ondernemers. Een goede manier om dat te doen is de inzet van regelhulpen. Een regelhulp vertaalt wet- en regelgeving in vraag- en antwoorddialogen die leiden tot een conclusie. In de meeste gevallen bestaat de conclusie uit een set met maatregelen die uitgevoerd moeten worden door een ondernemer. De Berkeley Publisher software is bij uitstek geschikt voor het opzetten en onderhouden van regelhulpen.

In veel situaties is een regelhulp geïntegreerd met het Ondernemingsdossier. De koppeling tussen het Ondernemingsdossier en een Regelhulp is gebaseerd op de NTA. Berkeley Bridge heeft mede aan de wieg gestaan van de NTA standaard.

Voorbeelden

Regelhulp Horeca

Nadat u bent ingelogd in het Ondernemingsdossier, gaat u naar het overzicht Regelhulpen. Na het selecteren van ‘Regelhulp voor Horeca’ wordt de Regelhulp gestart. U kunt nu het model doorlopen.

In het model wordt u door middel van vraag- en antwoorddialogen naar het juiste eindrapportage geleid. In het eindrapport vindt u de maatregelen die door u genomen moeten worden aan de hand van uw keuze in doorlopen vraag- en antwoorddialoog.

Tenslotte worden de maatregelen op basis van de Regelhulp Horeca overgenomen in het Ondernemingsdossier. Deze maatregelen kunt u bekijken vanuit het Ondernemingsdossier.

Voor een uitgebreider voorbeeld kunt u contact opnemen via info@berkeleybridge.nl

Regelhulp NOC*NSF

Om het sportverenigingen eenvoudiger te maken en de continuïteit te borgen bij bestuurswisselingen, kunnen sportverenigingen gebruikmaken van het Ondernemingsdossier om hun administratie op orde te brengen en te houden.

In het Ondernemingsdossier kan een sportvereniging documenten opslaan en maatregelen en nalevingsacties bijhouden, bijvoorbeeld dat een ketel tweejaarlijks gekeurd dient te worden.

De NOC*NSF stelt een aantal regelhulpen ter beschikking aan de sportverenigingen waarmee zij de voor hen relevante wetten en voorschriften kunnen selecteren en daarbij maatregelen kiezen. Deze maatregelen worden vervolgens opgeslagen in het Ondernemingsdossier en kunnen verder verwerkt en aangepast worden waar nodig.

logo_Koninklijke Horeca Nederland_wrsap
logo_NOC_NSF_small_177-177

Het Ondernemingsdossier

Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners.

De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer. Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is.

logo_ondernemingsdossier

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@berkeleybridge.nl