VERGUNNINGEN INFORMATIE SYSTEEM (VIS)

Ondersteuning voor het verlenen van vergunningen en het bieden van 24/7 service
Je bent hier:

Vergunningen Informatie Systeem (VIS)

Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) ondersteunt gemeenten bij het verlenen van vergunningen op het gebied van de bijzondere wetten, zoals de drank- en horecawet. Ook toezicht & handhaving horen daarbij. Er zijn twee varianten beschikbaar.

 1. Vergunningen Informatie Systeem – Het Vergunningen Informatie Systeem is een gespecialiseerd softwarepakket voor de afhandeling van Bijzondere Wetten en APV binnen de gemeente. Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen bij ruim 40 gemeentes. Er zijn vele koppelingen en integraties ontwikkeld die ook voor uw gemeente beschikbaar zijn, zoals koppelingen met de Gemeentelijke Basis Administratie, Squit XO en Document Management Systemen
 2. Vergunningen Informatie Systeem binnen Squit XO van Roxit – Het Vergunningen Informatie Systeem is een gespecialiseerd softwarepakket voor de afhandeling van Bijzondere Wetten en APV binnen de gemeente. Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen bij ruim 40 gemeentes. Er zijn vele koppelingen en integraties ontwikkeld die ook voor uw gemeente beschikbaar zijn, zoals koppelingen met de Gemeentelijke Basis Administratie, Squit XO en Document Management Systemen. Squit XO biedt uw organisatie de mogelijkheid om zaakgericht te werken. Gebaseerd op dezelfde inhoud als de stand-alone versie, biedt de binnen Squit XO aangeboden versie van het Vergunningen Informatie Systeem alle handvaten die gemeenten nodig heeft bij de bijzondere wetten.

Hoe werkt VIS?

Per afzonderlijk slijtersbedrijf, horecabedrijf (commercieel of paracommercieel) kan de gebruiker alle van belang zijnde bedrijfsgegevens zelf invoeren en rangschikken of importeren bijvoorbeeld uit het telefoonboek of uit door u al gebuikte databases. Ook is er een koppeling met het GBA.

De gebruiker wordt stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de processen bij de verlening, weigering, wijziging of intrekking van vergunningen. Per afzonderlijke fase genereert het systeem aan de hand van vragen en door u opgegeven informatie de bijbehorende brieven, beschikkingen of formulieren “op maat”.

Deze kunt u direct sturen naar de aanvrager, vergunningshouder of andere betrokken afdelingen en instanties (bijvoorbeeld brandweer, politie of justitie). De documenten kunnen geheel naar eigen wensen worden opgemaakt in bijvoorbeeld de huisstijl van uw gemeente. Door een uitgekiend signaleringsysteem wijst het systeem de gebruiker erop wanneer een termijn verloopt of geeft het aan dat gegevens ontbreken.

Daarnaast voorziet het Vergunningen Informatie Systeem in (op specifieke situaties toegeschreven) handhavingsprocedures, die vanzelfsprekend ook zijn voorzien van alle benodigde brieven en beschikkingen “op maat”.

Soorten vergunningen

Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) is geschikt om alle denkbare vergunningen binnen een gemeente te ondersteunen. Voor de gemeente is het mogelijk om zelf vergunningen en stappen binnen het systeem te definiëren. Met name de Bijzondere Wetten zijn binnen VIS tot in detail uitgewerkt.

Dit betekent dat op basis van alle relevante wet- en regelgeving de processtappen, controles, documenten en achterliggende informatie uitgewerkt zijn zodat u eenvoudig door het systeem geleid wordt. Hierbij heeft u de garantie van juiste juridische uitkomst met inachtneming de relevante termijnen.

VIS biedt voor onder meer de volgende onderdelen volledige ondersteuning:

 • Aanwezigheidsvergunning
 • BibobDrank- en Horeca Vergunning
 • Evenementen vergunning
 • Exploitatie Vergunning
 • Ontheffing artikel 35
 • Ontheffing opening- of sluitingstijd
 • Vergunning voor een seksinrichting
 • Vergunning voor een speelautomatenhal
 • Vergunning voor het escortbedrijf
 • Voorlopige vergunning

Hoe kunnen we helpen?

Benieuwd welke voordelen VIS úw organisatie te bieden heeft? Neem vrijblijvend contact op zodat we uw wensen kunnen bespreken.