Vergunningen Informatie Systeem

Downloads versie 4.8 (Rotterdam)
Voer eerst onderstaande eerdere updates uit van het Vergunningen Informatie Systeem, versies 4.5 en 4.7:

Versie 4.5:
De update-handleiding voor I&A
De update-handleiding voor gebruiker
Update Oracle van versie 4.4 naar versie 4.5
Versie 4.7:
De update-handleiding voor I&A
De update-handleiding voor gebruiker
Update Oracle van versie 4.5 naar versie 4.7

Download hier de update van het Vergunningen Informatie Systeem, versie 4.8:

De update-handleiding voor VIS installatie I&A
De update-handleiding voor SERVICES installatie I&A
Update Oracle VIS van versie 4.7.x naar 4.8.0
Update VHS Oracle van versie 4.7.x naar versie 4.8.0

Patch versie 4.8.1

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8 hierboven.
Deze patch omvat de executables voor VIS (dhis_ora.exe) en de VIS HorecaService (HorecaService_ora.exe en HorecaServer_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executables over de oude heen te kopiëren. De executables mogen op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executables.
Update Oracle VIS van versie 4.8.0 naar 4.8.1
Update Oracle VIS HorecaService van versie 4.8.0 naar 4.8.1

Patch versie 4.8.1a
Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.1 hierboven.
Deze patch omvat de leges voor 2018. De patch bestaat uit alleen een model (.mdl en .mdlis). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Update Oracle VIS van versie 4.8.1 naar 4.8.1a

Patch versie 4.8.2

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.1 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executable over de oude heen te kopiëren. De executable mag op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executable.
Update Oracle VIS van versie 4.8.1 naar 4.8.2

Patch versie 4.8.3

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.2 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executable over de oude heen te kopiëren. De executable mag op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executable.
Update Oracle VIS van versie 4.8.2 naar 4.8.3

Patch versie 4.8.3a

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.3 hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) modellen, alsmede van de database van VIS, voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle VIS van versie 4.8.3 naar 4.8.3a, deze patch omvat:

 • Het SQL-script “patch_ora4.8.3a.BI.sql” dat uitgevoerd dient te worden op de database van VIS voordat deze patch gebruikt kan worden.
 • De map “data” met modellen voor VIS. Installatie geschiedt door de inhoud van deze map over de oude heen te kopiëren.

Let op: na de patch is het document “iabm1_3a_horeca_lod.rtf” nodig voor een bepaalde stap in het proces Bestuurlijke maatregelen. Dat document moet nog door de afdeling zelf gemaakt worden, waarna het in de map met brondocumenten geplaatst moet worden. Uiteraard kan Berkeley Bridge daarbij helpen.

Patch versie 4.8.4

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.3a hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) executables, alsmede van de database van VIS, voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle VIS van versie 4.8.3a naar 4.8.4, deze patch omvat:

 • Het SQL-script “patch_ora4.8.4.rdam.sql” dat uitgevoerd dient te worden op de database van VIS voordat deze patch gebruikt kan worden.
 • Zes executables van VIS. Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.

Update Oracle VIS HorecaService naar versie 4.8.4, deze patch omvat:

 • De executables van de VIS Horeca Service. Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Patch versie 4.8.5

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.4 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executable over de oude heen te kopiëren. De executable mag op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executable.
Update Oracle VIS van versie 4.8.4 naar 4.8.5

Patch VIS Horeca Service versie 4.8.6

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.4 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executables van de VIS Horeca Service. Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren. De executables mogen op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executables.
Update Oracle VIS HorecaService van versie 4.8.4 naar versie 4.8.6

Patch versie 4.8.7

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.5 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executable over de oude heen te kopiëren. De executable mag op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executable.
Update Oracle VIS van versie 4.8.5 naar 4.8.7

Patch versie 4.8.8

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.7 hierboven.
Deze patch omvat alleen de executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze executable over de oude heen te kopiëren. De executable mag op dat moment niet in gebruik zijn. Het verdient aanbeveling een backup te maken van de oude executable.
Update Oracle VIS van versie 4.8.7 naar 4.8.8

Patch versie 4.8.8a
Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.8 hierboven.
Deze patch omvat de leges voor 2019. De patch bestaat uit alleen een model (.mdl en .mdlis). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Update Oracle VIS van versie 4.8.8 naar 4.8.8a

Patch versie 4.8.10 Vervalt.
Patch versie 4.8.10 komt te vervallen. Deze dient niet geïnstalleerd te worden. Is dat toch gebeurd, vervang de executable dan door die uit Patch versie 4.8.11. Het script in Patch versie 4.8.11 is hetzelfde als in Patch versie 4.8.10, dat hoeft niet teruggedraaid te worden, en ook niet opnieuw uitgevoerd.

Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.8a hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) executables, alsmede van de database van VIS, voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle VIS van versie 4.8.8a naar 4.8.10, deze patch omvat:

 • Het SQL-script “patch_ora4.8.10.rdam.sql” dat uitgevoerd dient te worden op de database van VIS voordat deze patch gebruikt kan worden.
 • De executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Patch versie 4.8.11

“Patch versie 4.8.11” patch vervangt “Patch versie 4.8.10” hierboven.
Onderstaande kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.8a hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) executables, alsmede van de database van VIS, voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle VIS van versie 4.8.8a naar 4.8.11, deze patch omvat:

 • Het SQL-script “patch_ora4.8.10.rdam.sql” dat uitgevoerd dient te worden op de database van VIS voordat deze patch gebruikt kan worden.
 • De executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Patch versie 4.8.14

Onderstaande kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.11 hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) executables, alsmede van de database van VIS, voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle VIS van versie 4.8.11 naar 4.8.14, deze patch omvat:

 • De executable voor VIS (dhis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
 • De executable voor MIS (mis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
 • De map “data” met modellen voor VIS. Installatie geschiedt door de inhoud van deze map over de oude heen te kopiëren.
Toegevoegde functionaliteit MIS: versie 4.8.14.170

Onderstaande kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.14 hierboven.
Het verdient aanbeveling een backup te maken van alle (te vervangen) executables voordat deze patch geïnstalleerd wordt.
Update Oracle MIS van versie 4.8.14.168 naar 4.8.14.170, deze patch omvat:

 • De executable voor MIS (mis_ora.exe). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
  Extra instructie: Er moet een regel toegevoegd worden aan het bestand MIS_ORA.ini:

  exportCustomRotterdam=ja

  Deze regel kan op een willekeurige plek toegevoegd worden in het bestand.

Patch versie 4.8.14a
Onderstaande patch kan alleen geïnstalleerd worden na installatie van versie 4.8.14 hierboven.
Deze patch omvat de leges voor 2021. De patch bestaat uit alleen een model (.mdl en .mdlis). Installatie geschiedt door deze over de oude heen te kopiëren.
Update Oracle VIS van versie 4.8.14 naar 4.8.14a

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op per e-mail of op telefoonnummer 0172-515146.