Regelbeheer DSO

Je bent hier:

Regelbeheer DSO / Digitaal Stelsel Omgevingswet

Berkeley Bridge Modeler maakt de aansluiting en het up-to-date houden van het regelbeheer DSO makkelijker. Vraag vrijblijvend een demonstratie of meer informatie aan. Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat veel regels gedecentraliseerd worden naar gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt dus veel meer lokale regelgeving dan nu het geval is. En regelgeving wordt steeds meer gebiedsgebonden, dat betekent dat er verschillende regels kunnen gelden per geografisch gebied.

Het Omgevingsloket Online waarin de regels voor het checken en aanvragen van WABO vergunningen centraal geregeld is, wordt vervangen door een andere centrale voorziening, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) genoemd. In het DSO worden de lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen vastgelegd.

De lokale regels worden ook wel Toepasbare Regels genoemd. DSO vereist dat de toepasbare regels in een specifiek technisch formaat opgeslagen worden, STTR (Standaard Toepasbare Regels) genaamd. Berkeley Bridge is gespecialiseerd in de uitwerking van Toepasbare Regels en heeft daartoe software gemaakt voor het opstellen en beheren van Toepasbare Regels. (voor meer informatie)

RegelbeheerDSO

De impact van het DSO


De impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het DSO is groot. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten zelf decentrale regels vaststellen. Die regels moeten vertaald worden in toepasbare regels in de vorm van vragenbomen. En de toepasbare regels moeten vertaald worden in het juiste technische formaat om ingelezen te worden in het DSO. De vertaalslag van lokale regels naar vragenbomen in het juiste formaat is een activiteit die nieuw en arbeidsintensief is. Berkeley Bridge helpt organisaties om de vertaalslag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Hoe kunnen we helpen?

Berkeley Bridge kent verschillende mogelijkheden voor ondersteuning.

Wij kunnen u compleet ontzorgen in het gehele proces van analyse en opstellen van Toepasbare Regels of wilt u de Toepasbare Regels zelf maken en beheren, zodat u geheel in controle bent? Lees hieronder meer over de Berkeley Modeler of vraag een online demonstratie aan.

Wij en ons partnernetwerk hebben ook een team van specialisten die het gehele proces van analyse en opstellen van Toepasbare Regels voor u uit handen kan nemen. Er wordt intensief samengewerkt met Value&Result, die de beschikking heeft over een een bibliotheek van Toepasbare Regels en planteksten. Indien gewenst kunnen zij de implementatie en onderhoud voor hun rekening nemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie, of bel met Rob van de Plassche, GSM: 06-53966454.

Berkeley Modeler

Berkeley Bridge ondersteunt organisaties met het vertalen naar toepasbare regels middels de Berkeley Modeler. Hiermee worden op efficiënte wijze juridische regels omgezet naar een vragenboom. Om te beoordelen of een vragenboom goed in elkaar zit, is het mogelijk om een preview te bekijken zoals de vragenboom er uit zou zien binnen het DSO. Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren in de vragenboom, net zo lang tot de vragenboom volgens alle betrokkenen op een goede wijze weergegeven wordt. Daarnaast zorgt de Berkeley Modeler er voor dat het bestand geëxporteerd kan worden als STTR bestand en daarmee aansluit bij eisen van de DSO. En het is mogelijk om vragenbomen (Toepasbare Regels) uit het DSO te importeren en te hergebruiken voor uw eigen situatie.